انجمن اختصاصی دیوار
زیر نویس فارسی موزیک ویدئوهای گروه 2PM - نسخه قابل چاپ

+- انجمن اختصاصی دیوار (http://www.forum.diivaar.com)
+-- انجمن: تالار موسیقی (فقط مجــاز) (http://www.forum.diivaar.com/Forum-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%D8%AC%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B2)
+--- انجمن: موسیقی کره ای-K PoP (http://www.forum.diivaar.com/Forum-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-K-PoP)
+---- انجمن: دانلودها ، زیرنویس ، متن و لیریک آهنگ ها (http://www.forum.diivaar.com/Forum-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D9%84%DB%8C%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7)
+---- موضوع: زیر نویس فارسی موزیک ویدئوهای گروه 2PM (/Thread-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-2PM)

صفحات 1 2 3 4


زیر نویس فارسی موزیک ویدئوهای گروه 2PM - Vira - 09-08-2012

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
Persian Sub


دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
Persian Sub


دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
Persian Sub


RE: زیر نویس فارسی موزیک ویدئوهای گروه 2PM - Vira - 09-19-2012

زیرنویس فارسی موزیک ویدیوی “کلاسیک” برای برند Reebok


resim

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
Persian-hot*test.loxblog.comRE: زیر نویس فارسی موزیک ویدئوهای گروه 2PM - Vira - 06-15-2013


دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
RE: زیر نویس فارسی موزیک ویدئوهای گروه 2PM - Vira - 07-26-2013

Farsi Sub] JUNHO (2PM) – Kimi no Koe


دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


KpopflowersRE: زیر نویس فارسی موزیک ویدئوهای گروه 2PM - ely - 09-03-2013

 
resim
زیرنویس:
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


مترجم و تنظـیم کننده: Rana joonRE: زیر نویس فارسی موزیک ویدئوهای گروه 2PM - ely - 09-07-2013

زیرنویس فارسی مـــوزیـــک ویـــــدیـــوی 2PM - Come Back When You Hear This Song

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.RE: زیر نویس فارسی موزیک ویدئوهای گروه 2PM - Vira - 10-18-2013

Sub] 2PM – Winter Games]
resim
دانلود زیرنویس فارسی موزیک ویدیوی Winter Games از 2pm
 
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
skorea.irRE: زیر نویس فارسی موزیک ویدئوهای گروه 2PM - Atefeh Kpop - 09-21-2014

زیرنویس آهنگ زیبای classic با حضور سوزی از گــروه Miss A
 
زیرنویس:zinki
ترجمه:خودم خخخ

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


resim

RE: زیر نویس فارسی موزیک ویدئوهای گروه 2PM - Atefeh Kpop - 09-21-2014

زیرنویس آهنگ زیبای thank you

زیرنویس:zinki
ترجمه:Atefeh Kpop

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


resim
RE: زیر نویس فارسی موزیک ویدئوهای گروه 2PM - Atefeh Kpop - 09-21-2014

زیرنویس آهنگ زیبای ill be back

زیرنویس:zinki
ترجمه:Atefeh Kpop


دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


resim