کلمات کلیدی
نویسنده: ARTY - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 156
چراخداوند شکست عشقی را آفرید؟
خداوند شکست عشقی را آفرید
تا استعدادهای نهفته ی ادبی، شکوفا گردد .!!
●●●●●●●●●●●●●●●●