کلمات کلیدی
نویسنده: ♥ تــــــینا ♥ - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 40
آگاهي امام (ع) از اديان و مكاتب
[align=justify]
[size=large][size=small]امام (ع) علاوه بر اين كه براي پرسشهاي مختلف عالمان اديان و مكاتب ، پاسخي در خور داشت ، بر مبناي اعتقادي شخص مخاطب سخن مي گفت و استدلال مي كرد و اين مظهر ديگري از توانمندي علمي امام (ع) بود. امام (ع) با اهل تورات ، به توراتشان ، با رهروان انجيل ، بر مبناي انجيل و با حاملان زبور ، به زبور و … سرانجام با هر فرقه و گروهي با مباني خود آنان سخن گفته ، به روش خودشان استدلال مي نمود.
محمدبن حسن نوفلي ، از اصحاب حضرت رضا (ع) مي گويد :هنگامي كه حضرت رضا (ع) به مرو