کلمات کلیدی
نویسنده: ARTY - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 91
حكايت {در وصف نبرد آريو برزن با اسكندر}
سروده اي از خانم توران بهرامي ( شهرياري )
برگرفته از كتاب ديوان توران
كنون گويمت رويدادي دگر
زتاريخ ديرين اين بوم و بر
چو اسكندر آمد به ملك كيان
يكي گرد فرمانده قهرمان
به ايرانيان داد درس وطن
در اين ره گذشت از سرو جان و تن
[font=tahoma]